Tip 11
Vervormings/Gereedschap toevoegen in psp.


Ga naar beeld/Aanpassen.
Kies aan de linkerkant voor gereedschappen.
tip-11-1.jpg

Zoek nu rechts vervormen op.
tip-11-2
Klik hier met links op en houd dit ingedrukt en sleep het nu naar je werkbalk en laat het los op een plaats wat jij makkelijk vind.
tip-11-3
Zo heb je het gereedschap vervormen toegevoegd aan je psp werkbalk.

Deze stappen kan je natuurlijk ook herhalen voor meerdere gereedschappen.


Suc6 Carin
20-04-2013


 

HOME